Ich Troje

Czas multimedialny zaczarował Michała,Martę i panią Izę:)

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:

1.Zajęcia edukacyjne

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • wychowanie fizyczne
 • religia

2. Zajęcia rewalidacyjne

 • terapia pedagogiczna
 • terapia mowy
 • techniki szkolne

3. Zajęcia sportowe

4.Zajęcia kształtujące kreatywność (muzyka, taniec)

Zajęcia edukacyjne, sportowe i kształtujące kreatywność prowadzone są w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów.Opracowane programy edukacyjne dla zespołów klasowych i indywidualne programy edukacyjne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Głównym przedmiotem jest przysposobienie do pracy,które mają charakter zajęć praktycznych, dających uczniom możliwość nabywania praktycznych umiejętności pracy oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

 • gospodarstwo domowe
 • rękodzielnictwo
 • ogrodnictwo
 • przemysł techniczny

 

Zapraszamy do korzystania z tanich miejsc hotelowych.
Pokoje dostępne są w weekendy i podczas przerw wynikających z organizacji roku szkolnego (ferie zimowe,wakacje).
Rezerwacje tel. (094) 342-06-16 lub 316 09 62

Ilość nocy Cena ogółem
Pierwsza noc

25 zł

Każda następna

20 zł

Ceny zawierają podatek vat.

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi

Powitanie wiosny

Rajd „Na topienie Marzanny”

Dnia 19.03.2016  SKKT „ Wędrowniczki ” wraz z opiekunami p. Kasią i p. Elizą, uczestniczyły w  XXIX  Rajdzie Pieszym zorganizowanym przez PTTK w Koszalinie
„Na topienie Marzanny”.  Trasa Rajdu  -   Szczeglino – Manowo ( 10 km ). Zbiórka uczestników była na dziedzińcu Muzeum w Koszalinie, gdzie odbyła się prezentacja własnoręcznie wykonanych Marzann do konkursu. Następnie autokarami wyjechaliśmy na start trasy pieszej – pokonaliśmy 10 km…ale humory nam dopisywały. Zawieraliśmy nowe znajomości, integrowaliśmy się innymi uczestnikami Rajdu. Na mecie – czyli w Gimnazjum w  Manowie – była gorąca zupka i rozstrzygniecie konkursu  na Ekologiczną Marzannę.  Po posiłku odbyło się tradycyjne spalenie wszystkich Marzann…czyli tradycyjnie pożegnaliśmy zimę! Uczestnicy Rajdu otrzymali pamiątkowe odznaki i dyplom. Do zobaczenia na kolejnym Rajdzie.
Organizatorzy: K. Szyszkowska, E. Iwanowska

Światowy Dzień Zespołu Downa w grupach r-w

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa „Moi przyjaciele, moja społeczność”Kolorowe skarpety obowiązkowo :)   Wszyscy uczestnicy zajeć r-w pozdrawiają.