Pasowanie i Ślubowanie

25 listopada odbyło się uroczyste przyjęcie do społeczności SOSW uczniów, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. przy pełnej sali gimnastycznej uczniowie gimnazjum złożyli uroczyste œŚlubowanie, a uczniowie szkoły podstawowej zostali pasowani symbolicznym ołówkiem.Nowo przyjęci uczniowie zaprezentowali przed swoimi koleżankami i kolegami zdobyte dotąd umiejetności. Otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Po zakończonej uroczystości i pamiątkowym zdjęciu uczniowie, ich rodzice i wychowawcy udali się na wspólny poczęstunek.