Oświatowy projekt unijny

W Szkole Podstawowej nr 19 kontynuowana jest realizacja „Koszalińskiego programu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 13 uczniów z klas II i III uczestniczy w dodatkowych zajęciach logopedycznych, zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz specjalistycznych zajęciach terapeutycznych dla dzieci – muzykoterapia. Poprzez udział w zajęciach, prowadzonych metodami dostosowanymi do potrzeb dzieci, ich uczestnicy nabywają nowe umiejętności społeczne , pozbywają się zahamowań w kontaktach z rówieśnikami, rozwijają także umiejętności ruchowe , odreagowują napięcia i negatywne emocje, lepiej orientują się w najbliższym otoczeniu. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, co podnosi ich atrakcyjność.