Bezpieczna droga do szkoły.

4.X.2018r dzieci z przedszkola i uczniowie klas młodszych z pomocą funkcjonariusza Straży Miejskiej poznawali zasady ruchu drogowego i podstawowe znaki drogowe. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawach w „Miasteczku ruchu drogowego” jako kierowcy samochodów i piesi na przejściu z sygnalizacją świetlną. Na zakończenie spotkania uczniowie klas I-III otrzymali znaczki odblaskowe ufundowane przez PZU, a pozostałe dzieci dostały odblaski od ZORD-u. Spotkanie zorganizowali opiekunowie Koła PCK