Akademia Rodzica

7 listopada odbyło się spotkanie dla rodziców dotyczące metod stosowanych w terapii logopedycznej. Organizatorem była działająca w szkole Akademia Rodzica, zaś spotkanie poprowadziła logopeda J. Chojnacka. Podczas spotkania rodzice poznali metody logopedyczne, np. ćwiczenia ortofoniczne,artykulacyjne oraz stosowane w terapii metody wspomagające pracę logopedyczną, np. metoda M. i CH. Knillów, metody relaksacyjne. W przypadku uczniów, u których mowa się nie wykształciła wykorzystuje się metody komunikacji alternatywnej, np. Program językowy Makaton, Piktogramy, czy proteza mowy MÓWik. Istotą spotkania była informacja , iż w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie uwzględniamy całą osobowość dziecka z zaburzeniami mowy, stąd metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb komunikacyjnych, pozawerbalnych i werbalnych na miarę możliwości każdego dziecka. Dziękujemy rodzicom za ich obecność na spotkaniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.