Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej

Dzieci z grup przedszkolnych i I klasy szkoły podstawowej bawiły się w „Miasteczku ruchu drogowego” pod okiem funkcjonariusza Straży miejskiej. Uczyły się właściwych zachowań na ulicy- przechodziły przez przejście dla pieszych z zachowaniem bezpieczeństwa, zwracały uwagę na kolor światła, rozpoznawały znaki drogowe umieszczone przy przejściu, jeździły samochodami i kierowały ruchem. To spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości i zadowolenia . Każdy uczestnik zabawy otrzymał znaczek odblaskowy.