Bezpieczna droga do szkoły.

Uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej oraz przysposabiającej do pracy wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej omawiali niebezpieczeństwa, jakie na nas czyhają po wyjściu z domu. Marysia bardzo poprawnie zademonstrowała pozycję „na żółwia”, jaką należy przyjąć w przypadku spotkania z agresywnym psem. Natomiast Łukasz wzorowo pokazał, jak zachowujemy się na przejściu dla pieszych. Film „Zasady ruchu trzeba znać koniecznie” stanowił przypomnienie znaków drogowych i był podsumowaniem spotkania. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.