Betlejemskie Światełko Pokoju

Członkowie Akcji „O uśmiech dziecka” w dniach 3 i 4 grudnia jak co roku pracowali
przy wykonywaniu świeczników wykorzystywanych do przekazywania Betlejemskiego
Światła Pokoju. Było nas mało, toteż korzystaliśmy z pomocy druhen i druhów z Drużyny
„Srebrny Grot” z Sianowa oraz „Czarnych”.
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło już do Polski. W niedzielę 12.grudnia na Łysej
Polanie słowaccy skauci przekazali je harcerzom Związku Harcerstwa Polskiego.
Światło zostało przekazane przedstawicielom Chorągwi na bliskiej naszemu sercu
Polanie Głodówka. Teraz światło wędruje po kraju. Dotrze także do Hufca Ziemi
Koszalińskiej, a stąd harcerze przekażą je instytucjom, władzą miasta i wszystkim
chętnym, którzy będą mogli zabrać wykonane przez nas świeczniki.
Pamiętamy także o naszych sponsorach darczyńcach wspierających naszą działalność.
Przygotowaliśmy dla nich świąteczne stroiki i kartki z życzeniami.