Zajęcia komputerowe

W ramach zajęć komputerowych uczymy zasad bezpiecznej pracy z komputerem. posługiwania się sprzętem komputerowym, komunikowania się z innymi poprzez sieć, nauki pisania i liczenia, posługiwania się programami edukacyjnymi oraz tworzeniem plików graficznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.