Sprzątanie świata

Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne

W tym roku :
16.09.2011 r. włączyliśmy się do akcji „Sprzątania świata” pod hasłem: „Lasy to życie – chrońmy je” organizowanej przez Nadleśnictwo Karnieszewice na ścieżce edukacyjnej „Góra Chełmska”.
10 uczniów naszego Ośrodka pod opieką leśnika sprzątało las z pozostawionych przez turystów śmieci. W czasie spaceru ścieżką pan leśniczy opowiadał o ukształtowaniu terenu, roślinach i i zwierzętach występujących w lesie. Na koniec akcji za swoje zaangażowanie w akcji uczniowie otrzymali nagrody od Nadleśnictwa.

20.09.2011 r. akcję „Sprzątania świata” przeprowadziliśmy w naszym Ośrodku.
12 wychowanków z opiekunami: Elżbieta Wrzesińska, Anna Łojko, Piotr Pękała sprzątała tereny zielone przy szkole oraz brzeg rzeki „Dzierżęcinki”.
Tegoroczne sprzątanie umożliwiła nam cudowna pogoda. Uczestnicy akcji „Sprzątania Świata” segregowali śmieci na plastik, makulaturę, szkło, metal.
Na terenach przy rzece znajdowaliśmy zepsuty sprzęt agd, opony samochodowe, butelki, makulaturę, puszki, styropian, odzież. Przy osiedlu przeważały plastikowe, butelki, makulatura, opakowania po chipsach, niedopałki papierosów, resztki jedzenia, odchody zwierząt.
Sprzątaliśmy teren z papierów, puszek, butelek plastikowych przed cmentarzem żydowskim, który został założony w naszym mieście 1790-1900.
Akcja jest pożyteczna i atrakcyjna dla naszych uczniów. Posiada liczne walory wychowawcze i dydaktyczne, daje możliwość bliskiego bezpośredniego kontaktu z przyrodą uświadamiając jednocześnie beztroskę człowieka. Przeprowadzone działania każdorazowo dostarczają nam informacji o stopniu zagrożenia ekologicznego.