Artystyczne powitanie jesieni

Uczniowie klas V i II PA uczestniczyli w plenerze plastycznym „Powitanie Jesieni”
zorganizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koszalinie oraz SOSW w Warninie.
W amfiteatrze, przy pięknej pogodzie i pod kierunkiem artystów plastyków malowano barwy jesieni farbami, a także wykonywano kolorowe wiatraczki. Wszyscy uczestnicy pleneru zostali zaproszeni na wernisaż prac, który odbędzie się w listopadzie br.

Możliwość komentowania jest wyłączona.