Spotkanie integracyjne

W dniu 23.02.2012r. odbyło się spotkanie integracyjne prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej „Poznajemy siebie i innych” (Anna Duszyńska, Agata Skóra).

W naszym Ośrodku gościły dzieci z grupy piątej z Przedszkola Miejskiego nr3. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.15 i trwało przez dwie jednostki lekcyjne.

Celem tego spotkania była integracja środowisk (naszych podopiecznych i ich zdrowych rówieśników), nawiązanie bliższych relacji pomiędzy uczestnikami spotkania oraz podniesienie wiary w siebie i swoje możliwości podczas podejmowania nowych aktywności proponowanych przez prowadzących.

Podczas spotkania dzieci miały okazję uczestniczyć w aktywnościach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne , zabawach ruchowych oraz muzyczno-tanecznych.

Uczestnikami spotkania były dzieci z I i II grupy przedszkolnej oraz uczniowie z II i III klasy szkoły podstawowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.