Projekt „Wsparcie na starcie”

REALIZUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA

- logopedyczne

- integracji sensorycznej

- muzyczno-ruchowe

- biofeedback

adresowane   do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, finansowane przez Gminę Miasto Koszalin  oraz  Fundusze Europejskie w ramach projektu

„Wsparcie na starcie!”

Projekt będzie realizowany przez kolejne  trzy lata szkolne. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na III kwartał 2020r.

Informacja  2018

Regulamin_WNS (do pobrania)

Załącznik nr 7 (do pobrania)

Sprawozdanie z realizacji projektu 8.48.48.4

Informacja  2019

UWAGA

8.4 SOSW Harmonogram marzec 6