Nauka/Covid-19

Uczniowie Szkoły Podstawowej pozostają w trybie nauczania stacjonarnego. Natomiast  uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczą w nauczaniu zdalnym.                                                                              W tym systemie nauki uczniowie pozostaną do odwołania.

Procedura-bezpieczeństwa-przebywania-w-szkole.