Przedszkole nr 36

Przedszkole nr 36 działające w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie jest placówką państwową, która specjalizuje się w opiece, wychowaniu, edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

NABÓR TRWA (szczegóły – kliknij)

Opieką otaczamy dzieci od 2,5 do 10 roku życia, głównie z miasta i powiatu Koszalin. Działamy już 20 lat.

Zarówno pobyt dziecka w placówce jak i zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Opłacie podlega jedynie wyżywienie dziecka.

Posiadamy 3 grupy przedszkolne, które zróżnicowane są pod względem umiejętności, sprawności ruchowej oraz rodzaju współwystępujących niepełnosprawności.

Nasi wychowankowie od najmłodszych lat uczą się samoobsługi tak ważnej w dalszym życiu. Organizujemy liczne imprezy i spotkania integracyjne, które uczą tolerancji i wzajemnej akceptacji, utrzymujemy stały kontakt z dziećmi z masowych przedszkoli oraz z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej.

Zapewniamy intensywne oddziaływania oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć terapii mowy, logorytmiki, rehabilitacji, integracji sensorycznej. Prowadzimy atrakcyjne dla naszych wychowanków formy zajęć z wykorzystaniem metod: Weroniki Sherbonne- ruch rozwijający, terapię aktywności M.CH.Knillów, Kinezjologii Edukacyjnej- P. Dennisona, pedagogiki zabawy oraz porannego kręgu. Organizujemy wiele imprez i uroczystości w których nasze dzieci biorą aktywny udział.

Przedszkolaki uczestniczą również w ciekawych formach zajęć poza naszą placówką np.: miały okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych, z wykorzystaniem gliny, na terenie ogniska plastycznego w Pałacu Młodzieży oraz w zajęciach z hipoterapii

Dzieci po ukończeniu edukacji w przedszkolu szybko adaptują się do obowiązków ucznia w szkole podstawowej wchodzącej w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nie odczuwają lęku przed szkołą również z tego względu, że zajęcia odbywają się w tym samym budynku a uczniowie starszych klas są im znani ze wspólnych uroczystości, imprez i zajęć.
Efektem naszej pracy jest widoczny rozwój społeczny naszych podopiecznych, usprawnienie ich umiejętności w zakresie małej i dużej motoryki oraz w czynnościach samoobsługowych.Widać także postęp w zakresie kształtowania mowy czynnej i biernej.
W przedszkolu poza programem wpisanym w listę ministerialną, realizujemy liczne innowacje pedagogiczne.

Dysponujemy również doskonałą bazą lokalową. Posiadamy duże, przestronne sale do zajęć oraz toalety i łazienki dostosowane do potrzeb dzieci. Grupa dzieci z dużymi zaburzeniami psycho-ruchowymi przebywa w sali specjalnie dla nich utworzonej tzw. Snoezelen. Znajdują się w niej profesjonalne sprzęty, których wykorzystanie zwiększa efektywność prowadzonych działań rewalidacyjnych. W sali tej znajduje się m.in.: łóżko wodne, tablica lustrzana z kolorowymi światłowodami, kolumna wodna oraz lampa solar.

Kadrę przedszkola tworzą wyłącznie specjaliści przygotowani do pracy z dziećmi z niepełnosprawnoscią intelektualną /oligofrenopedagodzy, oligofrenologopeda, rehabilitanci, nauczyciele muzyki i rytmiki/. Są to osoby z wieloletnią praktyką pedagogiczną, otwarte na sugestie i propozycje rodziców dotyczące ich dzieci. Chętnie dzielą się z rodzicami swoją wiedzą i umiejętnościami, organizując zajęcia otwarte i konsultacje.

Nasze przedszkole to radosny świat, który stworzyliśmy po to by wspierać rozwój Twojego Dziecka w harmonijnym i łagodnym środowisku, gdzie każdy Maluch jest dla nas najważniejszy.