Prace uczniów

Prace uczniów, które zostały wykonane na wystawę pt „Cztery pory roku” i były wyeksponowane w Pałacu Młodzieży w Koszalinie oraz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Twórcami pracy byli uczniowie wszystkich szkół (podstawowa, gimnazjum i przysposabiająca do pracy).

Zajęcia ceramiczne

Od początku bieżącego roku szkolnego uczniowie SOSW w Koszalinie mają możliwość uczestniczenia w kolejnej ciekawej formie aktywności jaką są zajęcia ceramiczne. Pozwalają im one na kontakt z gliną- naturalnym i obecnym od wieków tworzywem, które łatwo daje się kształtować. W trakcie początkowych zajęć wychowankowie zapoznani zostali ze źródłem pochodzenia gliny oraz sposobami wykorzystania jej przez człowieka. Podczas kolejnych etapów pracy uczyli się modelować najprostsze formy z gliny, a następnie wykonywać naczynia posługując się techniką wałeczkową i ślimakową. Uczestniczyli również w szkliwieniu prac, a następnie wypiekaniu ich w piecu ceramicznym. Uczniowie bardzo chętnie modelują w glinie w trakcie lekcji plastyki jak i w czasie zajęć pozalekcyjnych. Odczuwają prawdziwą satysfakcję gdy z pozoru bezkształtna masa przemienia się w piękne, z czasem zaskakujące kształty. W trakcie zajęć panuje miła, koleżeńska atmosfera sprzyjająca doskonaleniu sprawności manualnej, rozwijaniu poczucia estetyki i wyobraźni oraz wyciszeniu emocji i relaksacji.