Andrzejki 2012

Dnia 29.11.2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się zabawa andrzejkowa.
Na początku prowadząca imprezę wróżka Asia opowiedziała wszystkim zgromadzonym o tradycji andrzejkowej, oraz sprawdziła wiedzę dzieci na ten temat za pomocą mini quizu. Zachęciła również do zabawy i aktywnego uczestnictwa w konkursach i wróżbach. Jednym z nich było tradycyjne lanie wosku przez dziurkę od klucza do miski z wodą. Dzięki temu każdy mógł oglądać swój woskowy odlew, a wróżki Gosia i Kasia interpretowały go i przepowiadały przyszłość. Dzieci dowiedziały się co je czeka w najbliższej przyszłości.
Inną bardzo sympatyczną wróżbą było przekłuwanie wielkiego serca szpilką. Uczestnicy zabawy przekłuwając serce mogli poznać na jego odwrocie pierwszą literkę imienia przyszłego męża lub żony. Dla wielu z nich było to wielkim zaskoczeniem!
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się wróżba „magiczne liczby”. Dzieci losując karteczki z numerkami dowiedziały się od wróżek jakie mają usposobienie, kim będą w przyszłości oraz komu mogą powierzyć swoje największe sekrety.
Najbardziej rozbawił wszystkich konkurs „gorący kapelusz”. Uczestnicy utworzyli wielki krąg. Jedna z osób miała na głowie kapelusz. Gdy muzyka grała kapelusz był przekazywany kolejno pozostałym dzieciom w kręgu. W momencie przerwania muzyki odpadał ten, który miał na głowie kapelusz.
Wróżby i konkursy odbywały się w rytmie bardzo dobrze znanych przebojów dyskotekowych. Tańce na parkiecie wszystkich porwały do wspólnej szalonej zabawy. Czuwał nad tym w dużej mierze Janek, uczeń Ośrodka, który w roli DJ-a sprawdził się rewelacyjnie.
Na imprezie obecni byli również absolwenci Ośrodka ze Szkolnego Klubu Absolwenta prowadzonego przez panią Magdę Zalewską. Wzięli udział w zabawie, w konkursach i wróżbach, mogli także spotkać się i wspominać lata szkolne z kolegami i koleżankami jeszcze się uczącymi.
Wróżkom w prowadzeniu zabawy pomagały bardzo dobrze znane dzieciom wolontariuszki tj. Ania, Adrianna i Kasia, aktywnie działające na co dzień w Szkolnym Klubie Wolontariusza.
W trakcie imprezy wróżki częstowały wszystkich zgromadzonych cukierkami, ciastkami i wafelkami, co sprawiło im wiele radości i umiliło ten andrzejkowy wieczór.
Dzieci bawiły się znakomicie, aż szkoda im było kończyć tę wspaniałą zabawę.

Dzień Misia

Dnia 23 listopada 2012 roku przedszkolaki z Przedszkola nr 36 w Koszalinie obchodziły święto Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyniosło do placówki swoją ulubioną przytulankę. Były wesołe pląsy przy dźwiękach piosenek: ,,Pluszowy miś”, ,,Jadą, jadą misie”, ,,Stary niedźwiedź”. Przedszkolaki wysłuchały też misiową bajeczkę- ,,Misia i Margolci”. Na zakończenie zajęć dzieci z grupy pozowały do pamiątkowych zdjęć ze swoimi ulubionymi misiaczkami.
Maria Skołozdrzy

Zajęcia integracyjne

W dniu 22 listopada 2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Rzecznej 5,odbyło się kolejne z serii spotkań integracyjnych realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Poznajemy siebie i innych” Anny Duszyńskiej i Agaty Skóry. Tym razem gośćmi, a zarazem uczestnikami spotkania, były dzieci z Przedszkola nr 3. Były to grupa dzieci 5-letnich wraz z wychowawczynią Panią Lucyną Spicą. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z I grupy przedszkolnej oraz z II i III klasy szkoły podstawowej z naszego ośrodka.
Tematem przewodnim spotkania były zabawy przy muzyce – dzieci wspólnie uczestniczyły w kilku zabawach ruchowych , których motywem przewodnim była muzyka. Wpływała ona na nastrój uczestników, wyzwalała radość i uśmiech. Proponowane formy ruchu wymagały koordynacji ruchu ze słyszanym rytmem, sprzyjały inwencji twórczej i wyrażaniu indywidualności. W drugiej części spotkania dzieci wzięły udział w aktywnościach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne. Wspólne ,,baraszkowania” przybliżyły uczestników spotkania, sprzyjały odprężeniu i relaksacji. Z drugiej strony wymagały skupienia uwagi i zaangażowania.

Oświatowy projekt unijny

W Szkole Podstawowej nr 19 kontynuowana jest realizacja „Koszalińskiego programu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 13 uczniów z klas II i III uczestniczy w dodatkowych zajęciach logopedycznych, zajęciach socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz specjalistycznych zajęciach terapeutycznych dla dzieci – muzykoterapia. Poprzez udział w zajęciach, prowadzonych metodami dostosowanymi do potrzeb dzieci, ich uczestnicy nabywają nowe umiejętności społeczne , pozbywają się zahamowań w kontaktach z rówieśnikami, rozwijają także umiejętności ruchowe , odreagowują napięcia i negatywne emocje, lepiej orientują się w najbliższym otoczeniu. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, co podnosi ich atrakcyjność.

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

„Strażnik-przyjacielem dzieci”- pod takim hasłem w dniu 21.XI.2012r odbyło się spotkanie podopiecznych grup wychowawczych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.
Głównym celem spotkania było przybliżenie celów, zadań i roli, jakie zostały postawione przed tą formacją mundurową.
W formie pogadanki wspartej prezentacja multimedialną goście przedstawili swoje uprawnienia, schemat organizacyjny, wyposażenie, system lokalizacji patroli pieszych i zmotoryzowanych. Szczegółowo omówili zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego i patrolu oświatowego. Na przykładach z życia codziennego wykazali, że poprzez patrolowanie różnych środowisk, często patologicznych, pomagają dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach. Prowadzą też profilaktykę z zakresu bezpieczeństwa, czego dowodem są cykliczne spotkania w naszej placówce.
Spotkanie zorganizowali: M. Korkozowicz i S. Zyguła.

Wycieczka do schroniska

W dniach 5 – 16 listopada 2012 roku w naszym ośrodku została przeprowadzona akcja pod nazwą „Pies i książka twój przyjaciel”. Była to odpowiedź na apel dyrektora Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie o wsparcie rzeczowe i finansowe nowo wybudowanego obiektu. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zebranie funduszy na zakup karmy dla zwierząt oraz zbiórka koców, kołder, poduszek itp., niezbędnych do ocieplenia kojców dla zwierząt w okresie zimowym.
W ramach prowadzonej akcji na holu przy wejściu do ośrodka zorganizowany został kiermasz książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pieczę nad sprzedażą książek oraz zbiórką pieniędzy sprawowali uczniowie z klas przysposabiających do pracy oraz gimnazjum. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców a także pracowników szkoły. Ze sprzedaży książek, oraz dzięki ofiarodawcom środków pieniężnych udało nam się zebrać ponad 300 złotych. Za zebrane pieniążki zakupiliśmy 100 kg karmy dla psów i kotów. Uczniowie naszej szkoły podarowali dodatkowo 20 kg karmy.
W dniu 20 listopada jako zwieńczenie naszej akcji odbyła się wycieczka do schroniska. Grupa najbardziej aktywnych osób, biorących udział w przedsięwzięciu wraz z opiekunami Panią Dorotą Arasztowską oraz Panią Agnieszką Piórkowską – organizatorkami całego pomysłu wyjechała do schroniska. Na miejscu przekazaliśmy zakupioną karmę, zebrane produkty spożywcze ( kaszę, makaron, ryż itp.), oraz zebrane rzeczy przydatne do ociepleń boksów dla zwierząt. Podarowaliśmy również inne akcesoria dla zwierząt: smyczki, obróżki, gryzaki dla szczeniaków. Pracownik schroniska oprowadziła nas również po terenie całego, nowo wybudowanego obiektu. Zwiedziliśmy „kociarnię”, odwiedziliśmy pieski przebywające w boksach, posłuchaliśmy ciekawych historii dotyczących losów niektórych z nich. Nasza przewodniczka po schronisku pouczyła nas również jak należy zachować się w przypadku kontaktu z bezpańskim psem, oraz przekazała zasady adopcji zwierząt. Wizyta w schronisku zrobiła na nas ogromne wrażenie. Mimo bardzo dobrych warunków, w jakich przebywają zwierzęta, było nam ich ogromnie żal.