Zabawa andrzejkowa

Andrzejki w I grupie r-w

Usprawnianie ruchowe – I grupa r-w

Ogólnopolski Turniej Koszykówki

W dniach  26-29.11.2015  uczestniczyliśmy w IX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Olimpiad  Specjalnych. Rozgrywki  toczyły  się  w  4  grupach  sprawnościowych, ustalonych  po  meczach  obserwowanych oraz  w  jednej  grupie  zunifikowanej.
Team  w  składzie: Beata W., Monika K., Anna  G., Wiktoria G., Dominika S., Ala S., Fabian J., Krzysztof W., reprezentujący  województwo zachodniopomorskie zajął  w  swojej  grupie  sprawnościowej  4  miejsce.  Gra  naszego  zespołu bardzo  podobała  się  publiczności. Grupa  grająca zebrała  mnóstwo  braw  za waleczność i grę fair play. Każdy zawodnik  otrzymał  koszulkę, maskotkę, torbę  sportową.
Opiekun grupy –  mgr A.Janko -Wehrhausen

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, grupa III