Ich Troje

Czas multimedialny zaczarował Michała,Martę i panią Izę:)

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.
Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:

1.Zajęcia edukacyjne

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • wychowanie fizyczne
 • religia

2. Zajęcia rewalidacyjne

 • terapia pedagogiczna
 • terapia mowy
 • techniki szkolne

3. Zajęcia sportowe

4.Zajęcia kształtujące kreatywność (muzyka, taniec)

Zajęcia edukacyjne, sportowe i kształtujące kreatywność prowadzone są w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów.Opracowane programy edukacyjne dla zespołów klasowych i indywidualne programy edukacyjne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.

Głównym przedmiotem jest przysposobienie do pracy,które mają charakter zajęć praktycznych, dających uczniom możliwość nabywania praktycznych umiejętności pracy oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

 • gospodarstwo domowe
 • rękodzielnictwo
 • ogrodnictwo
 • przemysł techniczny

 

Zapraszamy do korzystania z tanich miejsc hotelowych.
Pokoje dostępne są w weekendy i podczas przerw wynikających z organizacji roku szkolnego (ferie zimowe,wakacje).
Rezerwacje tel. (094) 342-06-16 lub 316 09 62

Ilość nocy Cena ogółem
Pierwsza noc

25 zł

Każda następna

20 zł

Ceny zawierają podatek vat.

Powitanie wiosny

Rajd „Na topienie Marzanny”

Dnia 19.03.2016  SKKT „ Wędrowniczki ” wraz z opiekunami p. Kasią i p. Elizą, uczestniczyły w  XXIX  Rajdzie Pieszym zorganizowanym przez PTTK w Koszalinie
„Na topienie Marzanny”.  Trasa Rajdu  –   Szczeglino – Manowo ( 10 km ). Zbiórka uczestników była na dziedzińcu Muzeum w Koszalinie, gdzie odbyła się prezentacja własnoręcznie wykonanych Marzann do konkursu. Następnie autokarami wyjechaliśmy na start trasy pieszej – pokonaliśmy 10 km…ale humory nam dopisywały. Zawieraliśmy nowe znajomości, integrowaliśmy się innymi uczestnikami Rajdu. Na mecie – czyli w Gimnazjum w  Manowie – była gorąca zupka i rozstrzygniecie konkursu  na Ekologiczną Marzannę.  Po posiłku odbyło się tradycyjne spalenie wszystkich Marzann…czyli tradycyjnie pożegnaliśmy zimę! Uczestnicy Rajdu otrzymali pamiątkowe odznaki i dyplom. Do zobaczenia na kolejnym Rajdzie.
Organizatorzy: K. Szyszkowska, E. Iwanowska

Światowy Dzień Zespołu Downa w grupach r-w

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa „Moi przyjaciele, moja społeczność”Kolorowe skarpety obowiązkowo 🙂  Wszyscy uczestnicy zajeć r-w pozdrawiają.