Rodzice nas wspierają !

Pan Kazimierz w dniu 22.01.2022r. Zabrał na XXIX Zimowy Rajd Pieszy „ W Nieznane”
Marysię R. i Kacpra M-K.. Dzielni piechurzy przeszli 11km z Chocimina do Kurowa.
Pogoda dopisała, humory też.