Spotkanie z policjantem.

Pani policjantka z Wydziału Prewencji omówiła zasady bezpieczeństwa stosowane w życiu
codziennym, których celem jest wskazywanie sposobów postępowania. Osoby, które ich nie
przestrzegają popełniają wykroczenie lub czyn karalny. Wytłumaczyła, jakie zachowania
określamy jako przemoc i jakie są jej przejawy , a co to jest agresja, Zwróciła uwagę na
konsekwencje takich niewłaściwych zachowań, jak bójki, kradzieże, wyłudzenia.,
Przypomniała ,że każdy odpowiada za siebie W prawie obowiązuje Kodeks Wykroczeń i
Kodeks Karny i za czyny karalne przewidziane są kary. Wskazała też sposoby przeciwdziałania przemocy i agresji .

Rada Rodziców szkoły z pozyskanych środków dokonała darowizny na rzecz uczniów. Otrzymaliśmy pomoc edukacyjną do nauki komunikacji alternatywnej i wspierającej AAC.