Zajęcia integracyjne

W dniu 22 listopada 2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Rzecznej 5,odbyło się kolejne z serii spotkań integracyjnych realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Poznajemy siebie i innych” Anny Duszyńskiej i Agaty Skóry. Tym razem gośćmi, a zarazem uczestnikami spotkania, były dzieci z Przedszkola nr 3. Były to grupa dzieci 5-letnich wraz z wychowawczynią Panią Lucyną Spicą. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z I grupy przedszkolnej oraz z II i III klasy szkoły podstawowej z naszego ośrodka.
Tematem przewodnim spotkania były zabawy przy muzyce – dzieci wspólnie uczestniczyły w kilku zabawach ruchowych , których motywem przewodnim była muzyka. Wpływała ona na nastrój uczestników, wyzwalała radość i uśmiech. Proponowane formy ruchu wymagały koordynacji ruchu ze słyszanym rytmem, sprzyjały inwencji twórczej i wyrażaniu indywidualności. W drugiej części spotkania dzieci wzięły udział w aktywnościach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne. Wspólne ,,baraszkowania” przybliżyły uczestników spotkania, sprzyjały odprężeniu i relaksacji. Z drugiej strony wymagały skupienia uwagi i zaangażowania.