Sala doświadczania świata

Ważnym elementem terapeutycznym dla wychowanków grup rewalidacyjno – wychowawczych są zajęcia w sali doświadczania świata. Dzięki stymulacji wielozmysłowej, dzieci lepiej poznają świat. Bawiąc się światłem, dźwiekiem, ruchomym obrazem, w połączeniu z aromaterapią wychowankowie uczą się przez doświadczanie.