Bezpieczne wakacje

Już tradycyjnie przed wakacjami spotkaliśmy się ze strażnikami miejskimi . Pan Mirek i pani
Ania zwrócili szczególną uwagę na :

 • bezpieczne korzystanie z telefonu komórkowego
 • kontakty z nieznajomymi osobami
 • sposób zachowania wobec agresywnego psa
 • bezpieczeństwo nad wodą
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  Przeprowadzili też pokaz udzielania I pomocy przed-medycznej z użyciem defibrylatora.
  Zademonstrowali, w jaki sposób należy go wykorzystywać, omówili zasadę działania i
  poinformowali, w jakich miejscach w Koszalinie są dostępne takie urządzenia.. Chętni
  uczniowie mieli możliwość wykonywania sztucznego oddychania z wykorzystaniem
  fantoma. Na zakończenie przypomnieli numery alarmowe.