Historia Ośrodka

23 czerwiec 1977 rok
Utworzenie Specjalnego Zakładu Wychowawczego na bazie byłego Państwowego Zakładu Wychowawczego lokalizacją budynku przy ulicy Rzecznej 5.
Powołanie Emilii Czatyrko na stanowisko Dyrektora oraz Stanisława Mytnika na stanowisko kierownika internatu.

dawniej

 

dziś

22 sierpień 1977 rok
Inauguracja pierwszego roku działalności Specjalnego Zakładu Wychowawczego; struktura i organizacja szkoły obejmuje 4 oddziały 8-letniej szkoły podstawowej oraz 3 grupy wychowawcze w internacie.
 
1979/80                                                                                                                    Przeniesienie Specjalnego Zakładu Wychowawczego na okres remontu kapitalnego budynku macierzystego do budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ulicy Głowackiego 11
 
1982/83                                                                                                                          Powierzenie Magdalenie Zalewskiej obowiązku Kierownika Internatu
 
1984/85                                                                                                                          Ustawowa zmiana nazwy placówki na Specjalny Ośrodek-Szkolno Wychowawczy. Utworzenie w strukturze organizacyjnej Ośrodka półinternatu pełniącego rolę świetlicy szkolnej dla uczniów z terenu miasta.

1985/86                                                                                                                         Utworzenie Samorządu Szkolnego                                                                         Organizacja I Wojewódzkiej Olimpiady Specjalnej na terenie placu \”ABC\” w Koszalinie

1986/87                                                                                                                            Powołanie Elżbiety Wardeckiej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej.          Utworzenie Klubu Sportowego dla osób niepełnosprawnych umysłowo \”Olimpiady Specjalne\”                                                                                                                          Udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Specjalnej w Warszawie.
 
1988/89                                                                                                                              Powołanie Małgorzaty Pigoń-Ryckiewicz na stanowisko Kierownika Internatu.            Utworzenie przedszkola w strukturze Ośrodka z lokalizacją w budynku przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
Powierzenie Jolancie Mays obowiązków Dyrektora Przedszkola.
 
1989/90                                                                                                                            Uruchomienie przedszkola; Struktura przedszkola obejmuje 2 grupy wychowawcze.
 
1990/91                                                                                                                                Powołanie Jolanty Mays na stanowisko Dyrektora Ośrodka oraz Julianny Świerczyńskiej na stanowisko wicedyrektora placówki.
 
1991/92                                                                                                                        Powierzenie Juliannie Świerczyńskiej obowiązków Dyrektora oraz Annie Stępniak obowiązków stanowiska wicedyrektora.
 
1992/93                                                                                                                        Pierwsze doposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PEFRON-u
 
1993/94                                                                                                                            Przeniesienie Szkoły Podstawowej do nowego budynku przy ul. Rzecznej 5.
Wprowadzenie pierwszej innowacji pedagogicznej w przedszkolu-autorskiego programu metodą Glenna Domana.
Pozyskanie ze środków PEFRON – mikrobusu marki Volkswagen do przewozu wychowanków.
 
1994/95
Utworzenie szkoły podstawowej w oparciu o program autorski Elżbiety Wardeckiej.      Przeprowadzka internatu do budynku przy ulicy Rzecznej 5.                                            Uroczyste otwarcie ośrodka (24.03.1995).                                                                    Zainicjowanie i zorganizowanie I wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego.
 
1995/96                                                                                                                        Przyłączenie Szkoły Podstawowej mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie jako filię ośrodka. (01.01.1996)
 
1996/97                                                                                                                                Powołanie Grażyny Kordowskiej na Kierownika Internatu.                                          Organizacja pierwszego turnusu rehabilitacyjnego dla wychowanków w Ustroniu Morskim.
Zainicjowanie i zorganizowanie I Dni Otwartych Drzwi, cyklu szkoleń dla nauczycieli i rodziców.
 
1997/98                                                                                                                      Wprowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim w szkole podstawowej i w Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno-Terapeutycznym.
Wykorzystanie materiałów merytorycznych placówki w opracowaniu \”Programu nauczania dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.\”
Obchody 20-lecia ośrodka (kwiecień).
 
1998/99                                                                                                                            Obchody 20-lecia SKKT \”Wędrowniczki\”
 
1999/2000                                                                                                                        Zmiana struktury szkoły wynikająca z reformy systemu oświaty; utworzenie 6-letniej szkoły podstawowej z klasą uzawodowioną i zespołem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 3-letnigo gimnazjum.
 
2000/2001
Wizyta pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.
Opracowanie pierwszej edycji \”Informatora dla rodziców\” na temat przepisów prawnych dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych.
Likwidacja Szkoły Szpitalnej (31.08.2001)
 
2001/2002
Utworzenie pracowni komputerowej w szkole w ramach programu MEN-u na temat pracownia komputerowa w każdym gimnazjum.
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Ośrodka.
Zdobycie przez Piotra Wodzińskiego złotego medalu na 50 metrów podczas Europejskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych w Monako.
Przeniesienie Przedszkola z budynku przy ulicy Wyspiańskiego 4 do obiektu przy ulicy Rzecznej 5.
 
2002/2003                                                                                                                  Inauguracja roku Szkolnego dla: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.                                                                                                                    Obchody 25-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 
2003/2004                                                                                                                            Powołanie Anny Stępniak na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Wicedyrektorem zostaje Elwira Jaremko.
Powołanie w ramach SOSW – Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 
2004/2005
Wizyta pani Wandy Chotomskiej.
Czerwiec 2005 – Powołanie stowarzyszenia \”Bądźmy Razem\”
 
2005/2006                                                                                                                        Utworzenie trzeciej grupy przedszkolnej dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością -ze znacznymi deficytami rozwoju.                                                                                          Zakup samochodu marki mercedes do przewozu wychowanków ze środków PEFRON.
 
2007/2008
Obchody 30-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 
2009/2010                                                                                                                        Wpisanie Stowarzyszenia ,,Bądźmy Razem” w status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000235831
 
2019/2020
Powołanie M.Wołowskiej na stanowisko wicedyrektora SOSW
Powołanie J.Wnuk-Krasieńko na stanowisko  dyrektora do spraw wychowawczych.
 
2020/2021
Powierzenie M.Wołowskiej obowiązków dyrektora SOSW.
Powołanie A.Walińskiej na stanowisko wicedyrektora SOSW.
 
2022/2023
Obchody 45-lecia SOSW. 
Paweł Więcko zajmuje drugie miejsce w biegach sztafetowych na Letnich Światowych  Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Berlinie.
Maciej Baliński, Szymon Kowalik reprezentują nasze województwo w XIII Ogólnopolskim Dniu Treningu Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Kielcach.
Wbicie pierwszej łopaty pod budowę zewnętrznej windy.

2023/2024

Powołanie M.Wołowskiej na stanowisko dyrektora SOSW.