Przedszkole nr 36

Opieką obejmujemy dzieci od 2,5 do 9 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Przedszkole ma charakter publiczny. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny, rodzice ponoszą tylko bardzo niskie koszty wyżywienia.   Aktualnie zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30.
Oddziały przedszkolne liczą od 6 do 8 dzieci oraz 2- 4 dzieci w grupach ze sprzężoną niepełnosprawnością.                                                                                                          Każdemu dziecku opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zapewniamy zindywidualizowany tok zajęć edukacyjno-terapeutycznych w grupie.  Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dodatkowe z rehabilitantem, psychologiem, logopedą, muzykoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej.

Dzieciom spoza Koszalina zapewniamy  opiekę w internacie.
Po ukończeniu przedszkola każde dziecko ma zabezpieczoną ciągłość oddziaływań
edukacyjno-terapeutycznych w szkole podstawowej,gimnazjum oraz szkole przysposabiającej do pracy.

Uwaga!!! Rodzic nie traci żadnych świadczeń otrzymywanych z MOPS i GOPS.