Projekt „Wsparcie na starcie”

REALIZUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA

– logopedyczne
– integracji sensorycznej
– muzyczno-ruchowe
– biofeedback
adresowane   do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, finansowane przez Gminę Miasto Koszalin  oraz  Fundusze Europejskie w ramach projektu
„Wsparcie na starcie!”
Projekt będzie realizowany przez kolejne  trzy lata szkolne. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na III kwartał 2020r.
Informacja  2018
Regulamin_WNS (do pobrania)
Załącznik nr 7 (do pobrania)
Sprawozdanie z realizacji projektu 8.48.48.4
Informacja  2019
UWAGA
Wsparcie na starcie – realizacja zajęć
Informacja o odwołaniu zajęć

Harmonogram marzec2021