Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nasza placówka gwarantuje udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dostosowanych do ich wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości . Mogą w nich uczestniczyć osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim od ukończenia 3 roku życia do ukończenia 25 roku życia. Udział w zajęciach uznaje się za spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Zajęcia zespołowe odbywają się w 2-4 osobowych grupach w kolorowych, słonecznych salach, profesjonalnie wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.Prowadzimy terapię, która obejmuje.: naukę nawiązywania kontaktów społecznych w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika, kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika oraz usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej. W celu usprawniania ruchowego i psychoruchowego stosujemy specjalistyczne działania pedagogiczne, do których należy: niewerbalna metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz „Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” opracowane przez M.Ch.Knilla. Dzięki wykorzystywanym w tych metodach ćwiczeniom dzieci zaprzyjażniają się ze schematem własnego ciała, uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać się w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia, nawiązują kontakt społeczny.

Uczestnicy zajęć mają zapewnione, odpłatnie, wyżywienie, a w uzasadnionych przypadkach miejsce w  internacie.