Internat

Wychowankowie zamieszkują w przyjemnie urządzonych, kilkuosobowych pokojach, mają zapewniony dostęp do estetycznie urządzonych łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz całodzienne wyżywienie.

Każdy z wychowanków jest członkiem grupy wychowawczej liczącej od 4 do 5 osób z podziałem na damsko-męskie. Zróżnicowany wiek i stopień zaradności każdego z wychowanków pozwala na zastosowanie systemu rodzinkowego (starsi i sprawniejsi pomagają młodszym i mniej sprawnym kolegom). Taka forma wzajemnej współpracy wpływa na pozytywne relacje w grupie, buduje atmosferę wzajemnej życzliwości, zaufania i tolerancji.
Opiekę nad każdą grupą sprawują dwaj  wychowawcy.

Nad zdrowiem naszych podopiecznych czuwa pielęgniarka. W internacie zapewniamy całodzienne wyżywienie. Stawka dzienna wyżywienia wynosi obecnie 9,20 zł i jest to jedyny koszt jaki pokrywają rodzice!

Zapraszamy posiadamy wolne miejsca!