Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

„Strażnik-przyjacielem dzieci”- pod takim hasłem w dniu 21.XI.2012r odbyło się spotkanie podopiecznych grup wychowawczych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.
Głównym celem spotkania było przybliżenie celów, zadań i roli, jakie zostały postawione przed tą formacją mundurową.
W formie pogadanki wspartej prezentacja multimedialną goście przedstawili swoje uprawnienia, schemat organizacyjny, wyposażenie, system lokalizacji patroli pieszych i zmotoryzowanych. Szczegółowo omówili zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego i patrolu oświatowego. Na przykładach z życia codziennego wykazali, że poprzez patrolowanie różnych środowisk, często patologicznych, pomagają dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach. Prowadzą też profilaktykę z zakresu bezpieczeństwa, czego dowodem są cykliczne spotkania w naszej placówce.
Spotkanie zorganizowali: M. Korkozowicz i S. Zyguła.