Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Bądźmy Razem” w Koszalinie.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Przekaż nam 1% szczęścia

Numer KRS: 0000235831

woj. zachodniopomorskie

Numer konta:

Multibank Koszalin 85 1140 2017 0000 4802 1222 9847

Prezes Stowarzyrzenia: mgr Anna Strukiel

Adres/kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

ul.Rzeczna 5 Koszalin

badzmyrazem5@tlen.pl