Usprawnianie aparatu mowy

Raz w tygodniu wychowankowie grup rewalidacyjno – wychowawczych uczestniczą w zajęciach z zakresu usprawniania aparatu mowy. Ważnym jej elementem jest codzienna terapia jedzeniem. Dzieci ćwiczą umiejętność gryzienia, przeżuwania, przełykania.
W trakcie zajęć doskonalone są także umiejętności samoobsługowe związane z posługiwaniem się sztućcami, piciem z kubka trzymając go za ucho, a także estetyzacją spożywania posiłków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.